Загального та прикладного мовознавства

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/category/department-of-general-and-applied-linguistics/

Завідувач кафедри — Гуторов Володимир Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент.

На кафедрі працюють: доктори філологічних наук, професори Бондаренко Євгенія Валеріївна, Фролова Ірина Євгенівна, кандидати філологічних наук, доценти Бобро Марія Павлівна, Дубовик Наталія Миколаївна, Крапива Юлія Василівна, Лук'яненко Сергій Станіславович, старші викладачі Анютіна Ганна Анатоліївна, Піддубна Ольга Олегівна, викладачі Васянович Євгенія Андріївна, Жизневська Ірина Вадимівна, старші лаборанти Назаренко Ольга Олександрівна, Макаренко Олена Сергіївна.

Кафедра була організована в 1964 році за ініціативою члена-кореспондента НАН України професора В.В. Акуленка як випускаюча для відділення прикладної лінгвістики філологічного факультету. Кафедра забезпечує підготовку студентів з таких напрямів прикладного мовознавства:комп’ютерне опрацювання тексту; науково-технічний переклад (включаючи машинний переклад);методика викладання філологічних дисциплін.

Крім цього, кафедра веде курси англійської мови та теорії і практики перекладу для відділення прикладної лінгвістики; інформатики для філологічного факультету; вступу до мовознавства і загального мовознавства для філологічного факультету і факультету іноземних мов; керує виробничою та педагогічною практикою, бакалаврськими та магістерськими роботами з прикладної лінгвістики, науково-технічного перекладу та методики викладання філологічних дисциплін.

Кафедра веде дослідження з таких проблем:

  • комп’ютерна лінгвістика;
  • дискурсивний аналіз;
  • зіставне мовознавство;
  • психолінгвістика;
  • методика викладання філологічних дисциплін.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-33, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-51-36

E-mail: movoznavstvo@karazin.ua.