Загального та прикладного мовознавства

Власний сайт: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/katedra_movozn.html

Кафедру створено 1964 року за ініціативи члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленка як відділення прикладної лінгвістики філологічного факультету. Кафедра забезпечує підготовку студентів з таких напрямів прикладного мовознавства: комп’ютерне опрацювання тексту; науково-технічний переклад (включаючи машинний переклад); методика викладання філологічних дисциплін.

Крім цього, кафедра веде курси англійської мови та теорії і практики перекладу для відділення прикладної лінгвістики; інформатики для філологічного факультету; вступу до мовознавства і загального мовознавства для філологічного факультету і факультету іноземних мов; керує виробничою та педагогічною практикою, бакалаврськими та магістерськими роботами з прикладної лінгвістики, науково-технічного перекладу та методики викладання філологічних дисциплін.

Кафедра веде дослідження з таких проблем: комп’ютерна лінгвістика; дискурсивний аналіз; зіставне мовознавство; психолінгвістика; методика викладання філологічних дисциплін.

Кафедру очолює канд. філол. наук, доц. Гуторов В. О.

На сьогодні штат кафедри складає: докт. філол. наук, проф. Бондаренко Є.В., докт. філол. наук, проф. Фролова І.Є., канд. філол. наук, доц. Галунова Н. М., канд. філол. наук, доц. Крапива Ю. В., канд. філол. наук, доц. Лук’яненко С. С., ст. викл. Анютіна Г. А., ст. викл. Бобро М. П., ст. викл. Піддубна О. О., викл. Васянович Є.А., викл. Жизневська І.В.,

Телефон: +380 (57) 707-51-36

movoznavstvo@karazin.ua