Маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

2013 рік — 15-річний ювілей кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


Професорсько-викладацький склад випускаючої кафедри — молодий колектив сучасного рівня знань, перспективний і працездатний, відрізняється високими вимогами до своєї роботи і прагненням до інноваційних напрямів в маркетингу, менеджменті та освітніх технологіях.

Підготовка фахівців проводиться відповідно до концепцій ступінчастої підготовки фахівців із вищою освітою, освітньо-кваліфікаційних характеристик на випускників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями «Маркетинг» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Педагогічно-виховний процес спрямовано на гуманітарну і випереджаючу професійну підготовку фахівців відповідно до державних стандартів освіти. У змісті варіативних розділів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Маркетинг» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» відображено специфіку освіти у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна: широта світоглядного кругозору; гармонізація професійних знань; розвиток творчих здібностей; оволодіння сучасними технологіями маркетингу та менеджменту.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри у галузі стратегічного маркетингу та менеджменту, висвітлюючи результати власних досліджень у наукових публікаціях.

Система та цілеспрямованість підготовки фахівців відповідає справжнім і перспективним вимогам ринку праці. Кафедра співпрацює з різними бізнес-структурами і некомерційними організаціями. Провідними напрямками ділового зв’язку науки та практики є: запрошення бізнесменів до викладання спеціальних навчальних дисциплін, партнерські угоди з підприємствами, програми стажувань в українських і міжнародних компаніях, професійні студентські об’єднання з економічних досліджень.

Функціонує аспірантура за спеціальністю 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами».

Контактна інформація

Телефон: +38 (057) 707-52-95, +38 (057) 707-51-65

Е-mail: mmzed@karazin.ua

Бажаєте дізнатися про наші останні події — завітайте на сторінку новин кафедри та до офіційних груп у соціальних мережах: Twitter.