Фінансів та кредитуКафедра існує з 1966 року. За цей час було підготовлено більше ніж 3 500 фахівців, які після закінчення навчання успішно працюють в різних сферах економіки: фінансовій, банківський, податковій, у виробничих об’єднаннях, страхових і інвестиційних компаніях, державних і комерційних підприємствах.

На кафедрі діє аспірантура, функціонує спеціалізована Вчена рада для підготовки кадрів найвищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

На кафедрі працюють викладачі вищої кваліфікації, у тому числі 2 доктора економічних наук, професора; 12 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача.

З 1966 року кафедру очолював член кореспондент АН України професор П. І. Верба. Наразі кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем В. В. Глущенко. До роботи на кафедрі залучається талановита молодь, яка має досвід наукової та практичної діяльності.

Студенти кафедри можуть отримати базову вищу освіту і кваліфікацію «бакалавр з фінансів та кредиту» (нормативний термін навчання для денної та заочної форми — чотири роки), повну вищу освіту і кваліфікацію «спеціаліст з фінансів» і «спеціаліст з банківської справи» (нормативний термін навчання для заочної форми - п’ять років, для другої вищої освіти (перепідготовка) — 2,5 роки), повну вищу освіту і кваліфікацію «магістр з фінансів» і «магістр з банківської справи» (нормативний термін навчання для денної форми — один рік на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності, для заочної форми навчання — півтора роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності).


Офіційна сторінка кафедри у соціальній мережі: Facebook.