Безпеки інформаційних систем і технологій

Кафедру створено в 2008 році, вона є випускаючою за напрямом підготовки — 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та спеціальністю — «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Навчальні дисципліни кафедри:

  • Теорія груп, полів, кілець.
  • Теорія чисел.
  • Проектування систем безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем та мереж.
  • Організація баз даних та знань.
  • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.
  • Прикладна кріптологія.
  • Безпека інформаційних і комунікаційних систем та мереж.
  • Комплексні системи захисту інформації.
  • Системи технічного захисту інформації.
  • Управління інформаційною безпекою.
  • Основи інформаційної безпеки держави.
  • Захист інформації при управлінні складними системами.
  • Теорія інформації і кодування.
  • Організаційне забезпечення захисту інформації.

Напрями наукових досліджень:

  • Теорія та практика розробки сигнально-кодових конструкцій для забезпечення захисту інформаційних систем (професор Л. С. Сорока, доцент С. Г. Рассомахін).
  • Розробка та дослідження інформаційних та телекомунікаційних систем з гарантованою безпекою (професор О. О. Кузнєцов, доцент К. М. Руккас).
  • Адміністративно-методологічні моделі та методи управління інформаційною безпекою (професор О. О. Кузнєцов).
  • Методи і моделі розробки інформаційних систем із різними правами доступу (доцент В. І. Єсін).