Факультети

Наразі до складу університету входить 20 факультетів: біологічний; геології, географії, рекреації та туризму; екологічний; економічний; іноземних мов; історичний; комп’ютерних наук; медичний; математики і інформатики; міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; психології; радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем; соціологічний; фізико-енергетичний; фізико-технічний; фізичний; філологічний; філософський; хімічний; юридичний. А також навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу».

На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, Центрі довузівської підготовки навчається близько 16 тисяч студентів та слухачів, 500 аспірантів та докторантів. У наукових дослідженнях та підготовці кадрів беруть участь 347 докторів наук, професорів, понад 1 000 кандидатів наук, доцентів. Серед працівників університету — 23 академіки і члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій.

Підготовка фахівців у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна здійснюється за 115 спеціальностями та спеціалізаціями, охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.