Viktoriya V. Donets

Head of the Foreign Literature Department

Phone: 707-56-88

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 8-20