Mykola O. Donets

Deputy Director for Economic Affairs

Phone: 707-56-14

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 12-1