Mikola M. Yunakov

PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor

Phone: 335-19-12

Address: Kurchatova av., 31, Kharkov, 61108

E-mail: