Irina K. Zhuravlova

Director

Phone: 707-52-86, 707-54-20

Fax: 705-12-55

Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022

Office: 9-10

E-mail: