Dmytro S. Slinko

Deputy Dean

Phone: 707-54-85

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 434