Факультет математики і інформатики

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам факультету математики і інформатики

Документальна фото- та відеографія

Еволюційно-біологічні основи поведінки людини

Екоінформатика

Комп`ютерна та системна біологія

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Молекулярна еволюція

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Актуарні розрахунки

Аналіз динаміки економічних процесів

Банківські операції

Глобальна фінансово-економічна влада

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестиційний аналіз

Інвестування

Корпоративні фінанси

Менеджмент проектів

Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний контекст

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп'ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Розподілені обчислення

Стеганографія

Теорія автоматичного управління

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Бізнес-планування

Економіка освіти

Економічна історія

Економічна теорія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психології сім'ї

Психологія

Психологія ефективної комунікації

Психологія критичного мислення

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія осбистості

Психологія спілкування

Психологія спілкування

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протид

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Сучасний методи аналізу сигналів і процесів

Фізика в творчих експериментах та задачах

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Основи риторики та теорії аргументації

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Біоритмологія

Валеологізація освітнього середовища

Діагностика і моніторинг рівня здоров’я

Екологія інформаційного простору

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Профілактика відхилень у поведінці

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Cultural studies

Logic

Religious studies

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Біблеїстика

Від пейзажу природи до пейзажу душі (від Н. Пуссена до М. Ротко)

Візуальна культура і мистецтва

Візуальні дослідження культури

Вступ до гендерних досліджень

Етика, естетика

Релігійна антропологія

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Мас-медіа та політика

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Діловий етикет