Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Європейська середньовічна цивілізація

Культура і геополітика

Культури Сходу

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і Заходу

Міф в історії культури

Основи наукознавства

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Міграційна політика та міжнародні економічні відносини

Мультикультуралізм: теорія та практика

Недержавні суб’єкти воєнної сфери

Основи національної безпеки

Політика і влада в інформаційну епоху

Політична комунікація

Політичний аналіз і прогнозування

Політичний аналіз публічної політики

Політичний менеджмент та маркетинг

Політичні еліти та лідерство

Політичні системи ісламських країн

Політичні системи сучасного світу

Політичні технології

Політичні технології

Політологія

Соціально-політичні проблеми сучасності та спеціалізовані інструменти їх вирішення

Сучасні збройні конфлікти

Теорія голосування і вибори в сучасному світі

Тероризм і політика

Українські політичні традиції

Діловий етикет

Академічне письмо (Academic Writing)

Візантійська цивілізація

Візантійський Крим (V–XIV ст.)

Громадянська війна в Україні (1917-1921 рр.)

Екскурсійна справа

Етнолінгвістика

Етнологія

Етнологія України

Історичні регіони України

Історія Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Історія Кримського ханату

Історія Слобідської України

Історія сучасного світу

Історія Туреччини (оглядовий курс)

Історія української державності

Історія української культури

Історія української церковної архітектури

Київська Русь: етапи становлення середньовічної держави (ІХ–ХІ ст.)

Культура Західної Європи доби середньовіччя (V–XV ст.)

Культура українського наукового мовлення

Ліричні життєписи видатних дочок і синів України

Міжнаціональні конфлікти в сучасному світі

Мови у глобалізованому світі

Повсякденне життя міського населення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Політична історія сучасного світу

Ризикологія сучасного світу

Соціолінгвістика

Спадок Візантії у світовій культурі XV–XXI ст.

Сучасна криптоісторія

Сучасна партійна система України

Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Українська демонологія

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.)

Українські соціальні діалекти (арґо, жарґони, сленґ)

Чорноморський регіон у процесі формування українського національного простору в ХІХ – на початку ХХ століття

Аграрне та Земельне право

Державне право зарубіжних країн

Екологічне право

Житлове право

Засади державно-правової дійсності

Захист прав людини в Європейському Суді з прав людини

Захист трудових прав громадян

Конституція, суспільство, держава

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне приватне право

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції

Міжнародно-правовий режим охорони інтелектуальної діяльності

Права людини у конституційній державі

Право інтелектуальної власності

Правове забезпечення туристичної діяльності

Правовий супровід життя людини в Україні

Правові основи ведення бізнесу

Правові основи захисту людини в криміногенних ситуаціях

Правові основи соціального захисту

Розвідка в історії міжнародних відносин

Сімейне право