Фізико-енергетичний факультет

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються для вивчення студентам фізико-енергетичного факультету

Документальна фото- та відеографія

Екоінформатика

Ландшафтний дизайн

Лікарські рослини

Агроекологія

Екобіотехнологія

Екологічна безпека продуктів харчування

Екологічна метрологія та кліматологія

Екологія людини

Медична екологія

Основи ландшафтного дизайну

HR-менеджмент

Актуарні розрахунки

Банківські операції

Грошово-кредитна політика

Грошово-кредитна система зарубіжних країн

Економіка суб’єктів господарювання

Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»

Інвестиційний аналіз

Інвестування

Менеджмент проектів

Міжнародний бізнес

Податки та податкова політика

Прийняття управлінських рішень

Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі

Теорія організацій

Історіографія археології та видатні археологічні відкриття

Історія Візантійської імперії

Крито-мінойська цивілізація

Проблеми хозарської археології

Слов’янська археологія

Українське мистецтво модернової доби: історичний контекст

Університет як феномен культури

Університетська символіка та ритуальні практики

Створення бізнесу (Business creation)

Кодування інформації в комп'ютерних мережах

Оптичні інформаційні технології

Розподілені обчислення

Управління програмним та апаратним забезпеченням

Бізнес-планування

Економіка освіти

Економічна історія

Економічна теорія

Електронна комерція

Інноваційний розвиток підприємства

Інноваційні стартапи

Історія економічних вчень

Корпоративна соціальна відповідальність

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і маркетинг

Основи бізнесу

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Системний аналіз

Сучасні інформаційні системи і технології

Теорія статистики

Психології сім'ї

Психологія ефективної комунікації

Психологія міжособистісних стосунків

Психологія осбистості

Психологія спілкування

Технології ефективних переговорів

Візуальна культура соціальних мереж

Маніпуляції суспільною свідомістю: технології протид

Реклама та PR в соціальних медіа

Бізнес-комунікації

Виборчі кампанії: організація, маркетинг, технології

Критична соціологія

Маніпуляційні технології в сучасному суспільстві

Моделювання конфліктів в теорії раціонального вибору

Ненадійність життя у глобальному світі

Порівняльний аналіз політичних революцій

Процеси інтеграції та розширення Європи

Розколи, конфлікти і нерівності в сучасному світі

Соціальне (ре)конструювання минулого

Соціологія

Соціологія міста

Суспільство як символічна реальність

Тіло та сексуальність у світі, що змінюється

Українське суспільство у дзеркалі соціології

Українське суспільство: тренди розвитку

Основи безпеки людини

Основи наукових досліджень

Основи охорони праці та охорони праці в галузі

Теорія ризику

Цивільний захист

Асимптотичні методи

Дифузія в кристалах

Історія та методологія фізики і астрономії

Історія фізики на Харківщині і в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Квантові рідини у всесвіті

Комп`ютерні пакети в математиці та фізиці

Кристалографія

Надпровідність і надплинність - квантові явища в макроскопічному масштабі

Нанокомпозити : технології виготовлення і практичне застосування

Обробка результатів експерименту та комп‘ютерне моделювання фізичних процесів

Основи теорії випадкових процесів

Основи теорії дислокацій

Основи фізики кристалів

Структурний аналіз

Сучасна геометрія і тензорний аналіз

Сучасний методи аналізу сигналів і процесів

Техніка фізичного експерименту

Фізика в творчих експериментах та задачах

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Фізика в творчих експериментах та задачах

Класичні і сучасні психоаналітичні теорії

Конфліктологія та теорія переговорів

Культура спілкування

Основи риторики та теорії аргументації

Риторика

Сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

Сучасна світова культура і мистецтво

Теорія та логіка аргументації

Українська культура в цивілізаційному хронотопі

Філософська антропологія

Безпека життєдіяльності

Валеологізація освітнього середовища

Історія освіти та порівняльна педагогіка

Основи самооздоровлення

Тренінги з актуальних проблем здоров’я

Cultural studies

Logic

Religious studies

Авангард в культурі ХХ сторіччя

Біблеїстика

Візуальна культура і мистецтва

Візуальні дослідження культури

Вступ до гендерних досліджень

Етика, естетика

Етнічна культурологія (Етнокультурологія )

Європейська середньовічна цивілізація

Історія мистецтва

Історія світової культури

Історія української культури

Історія французького мистецтва від Реймського собору до Центру Помпиду у Парижі

Культура і геополітика

Культура Слобідської України

Культури Сходу

Культурологія

Логіка

Логіка і методологія наукового пізнання

Методологія класичного академічного дослідження

Містичні й окультні вчення Сходу і Заходу

Міф в історії культури

Основи етології і соціобіології

Основи наукознавства

Релігієзнавство

Релігійна антропологія

Релігійні ідеї у світовій культурі

Сучасні теорії культури

Українська культура

Філософія і кіно

Філософія культури

Філософія мистецтва

Філософія науки

Філософія науки і техніки

Актуальні соціально-політичні проблеми сучасності

Ефективна політика у філософській традиції світу

Мас-медіа та політика

Політика і влада в інформаційну епоху

Політологія