Загальна інформація

У розділі оприлюднено перелік вибіркових навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки, а також міжфакультетські вибіркові дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки і циклу фундаментальної підготовки, що викладатимуться у 2017 році, та анотаціями до них. Зазначені дисципліни викладатимуться протягом одного семестру.

На бакалаврському рівні вищої освіти вивчення студентами дисциплін (блоків дисциплін) за вибором організовується не раніше, ніж з другого курсу навчання.

Анотація міжфакультетської вибіркової дисципліни містить:

– назву дисципліни;

– інформацію про факультети (навчально-наукові інститути) і курси навчання, студентів, яких пропонується вивчати цю дисципліну;

– мінімальну та максимальну кількість студентів, які можуть одночасно навчатися;

– попередні умови для вивчення дисципліни;

– семестр (осінній чи весняний), в якому організовується викладання;

– факультет (навчально-науковий інститут), кафедру (кафедри), що забезпечують викладання;

– контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни;

– науково-педагогічних працівників, залучених до викладання;

– мету дисципліни;

– очікувані результати навчання;

– теми аудиторних занять та самостійної роботи;

– методи контролю результатів навчання.

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку і передбачає виконання підсумкової залікової роботи.

Кінцевий термін вибору навчальних дисциплін — 20 травня 2017 року.


Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються студентам у 2017 році

Біологічний факультет

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Екологічний факультет

Економічний факультет

Факультет іноземних мов

Історичний факультет

Факультет комп’ютерних наук

Факультет математики і інформатики

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет психології

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Соціологічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізико-технічний факультет

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Каразінська школа бізнесу


Перелік вибіркових навчальних дисциплін та анотацій до них за факультетами (архіви для скачування)

Біологічний факультет

Екологічний факультет

Економічний факультет

Історичний факультет

Факультет комп’ютерних наук

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет психології

Соціологічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Каразінська школа бізнесу