Загальна інформація

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у третьому, четвертому, п’ятому та шостому семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні на семестр.

Переглянути перелік вибіркових дисциплін

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Організація проведення вибору міжфакультетських дисциплін включає два етапи.

Перший етап (21 травня – 13 червня 2018 року) — відбір дисциплін із запропонованого переліку шляхом безпосереднього анкетування студентів 1 та 2 курсів

Другий етап (липень 2018 року) — підбиття підсумків анкетування та оприлюднення результатів вибору міжфакультетських дисциплін на офіційному сайті університету.

Під час проведення першого етапу студентам потрібно буде заповнити анкети, що розміщені на сайті університету. В анкеті студенти мають вказати дисципліни у порядку власного пріоритету (не більше трьох дисциплін на семестр).

13 червня 2018 року о 15:00 прийом відповідей буде завершено.

Студент, який не скористався своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які потрібні для оптимізації навчальних груп.

Рекомендації щодо організації вибору міжфакультетських дисциплін


Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонують факультети студентам у 2018/2019 навчальному році

Біологічний факультет

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Екологічний факультет

Економічний факультет

Історичний факультет

Факультет комп’ютерних наук

Факультет математики і інформатики

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет психології

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Соціологічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»