Науково-методична рада

Основними завданнями Науково-методичної ради є планування та координація методичної роботи в університеті, обговорення проектів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-методичного забезпечення.

Науково-методична рада рекомендує до друку методичні видання.

Склад науково-методичної ради у 2014/2015 навчальному році

 • Холін Ю. В., проректор з науково-педагогічної роботи, професор;
 • Маркова Т. О. (секретар), начальник аналітично-організаційного відділу науково-методичного центру;
 • Анощенко О. О., голова методичної комісії, заступник декана факультету математики і інформатики, доцент;
 • Агамирьян Л. В., аспірант 1 року навчання соціологічного факультету;
 • Булавін Д. О., заступник декана факультету комп’ютерних наук, доцент;
 • Варенко Т. К., голова методичної комісії факультету іноземних мов, доцент;
 • Васильєва Л. В., голова методичної комісії факультету комп’ютерних наук, доцент;
 • Власенко О. О., заступник декана медичного факультету, доцент;
 • Вовк Р. В., декан фізичного факультету, професор;
 • Воробйова Л. І., декан біологічного факультету, професор;
 • В’юник І. М., в. о. завідувача кафедри неорганічної хімії хімічного факультету, професор;
 • Гарячевська І. В., голова методичної комісії, заступник декана фізико-енергетичного факультету, доцент;
 • Гефтер С. Л., заступник декана факультету математики і інформатики, доцент;
 • Гімаєва Ю. А., голова методичної комісії факультету психології, доцент;
 • Гноєва Н. І., голова методичної комісії, заступник декана філологічного факультету, доцент;
 • Говаленкова О. Л., голова методичної комісії медичного факультету, доцент;
 • Голіков С. О., голова методичної комісії, заступник декана філософського факультету, доцент;
 • Григорова-Беренда Л. І., голова методичної комісії, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, доцент;
 • Груцяк В. І., голова методичної комісії, заступник директора Центру міжнародної освіти, доцент;
 • Гусєва П. Т., заступник декана факультету іноземних мов, завідувач кафедри німецької та французької мов, доцент;
 • Дикань Б. О., голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених;
 • Догадіна Т. В., голова методичної комісії біологічного факультету, професор;
 • Дончик І. М., директор Видавництва університету;
 • Думін О. М., голова методичної комісії, заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доцент;
 • Євтушенко В. А., голова методичної комісії економічного факультету, доцент;
 • Жемеров О. О., голова методичної комісії факультету геології, географії, рекреації і туризму, доцент;
 • Журавльова І. К., директор ЦНБ;
 • Іваненко Л. О., начальник навчального відділу;
 • Калугін О. М., декан хімічного факультету, професор;
 • Клименко В. Г., заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму, доцент;
 • Кохан Ю. І., заступник декана філологічного факультету, доцент;
 • Кравченко Н. Б., голова методичної комісії екологічного факультету, ст. викладач;
 • Кулачок-Тітова Л. В., заступник декана юридичного факультету, доцент;
 • Лобанов Є. Е., в.о. голови виконавчого комітету Студентської ради;
 • Левчук В. Г., директор Інституту заочного (дистанційного) навчання та післядипломної освіти, доцент;
 • Макаровський М. О., голова методичної комісії фізичного факультету, доцент;
 • Максименко Н. В., заступник декана екологічного факультету, доцент;
 • Мартиненко В. В., заступник декана біологічного факультету, доцент;
 • Махновський С. С., голова профкому студентів, аспірантів і докторантів;
 • Московкіна І. І., завідувач кафедри історії російської літератури філологічного факультету, професор;
 • Невоєнна О. А., заступник декана факультету психології, доцент;
 • Нікулін В. С., заступник декана соціологічного факультету, доцент;
 • Парфіненко А. Ю., завідувач кафедри туристичного бізнесу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, доцент;
 • Пасинок В. Г., декан факультету іноземних мов, професор;
 • Посохов С. І., завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету, професор;
 • Смульська А. В., голова методичної комісії юридичного факультету, доцент;
 • Сокурянська Л. Г. завідувач кафедри соціології соціологічного факультету, професор;
 • Сорока Ю. Г., голова методичної комісії соціологічного факультету, професор;
 • Тарасова С. О., аспірант 1 року навчання факультету іноземних мов;
 • Тумаков О. І., голова методичної комісії історичного факультету, доцент;
 • Удодова В. І., професор кафедри економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, професор;
 • Чеботарьов В. І., директор Центру довузівської освіти, доцент;
 • Чорногор Л. Ф., голова методичної комісії факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, професор;
 • Юнаков М. М., голова методичної комісії, заступник декана фізико-технічного факультету, доцент;
 • Юрченко О. І., голова методичної комісії, заступник декана хімічного факультету, професор;
 • Яворовська Л. М., начальник відділу сучасних освітніх технологій навчально-методичного центру, доцент;
 • Яцков А. П., начальник відділу технічних засобів навчання навчально-методичного центру.