Навчально-методичні видання

Щорічно навчально-методичний центр випускає збірник науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти». Також видаються методичні рекомендації серії «На допомогу кураторам».

Тематика статей збірника «Проблеми сучасної освіти»

  • Забезпечення якості вищої освіти.
  • Компетентнісний підхід у підготовці фахівців.
  • Інноваційні освітні технології у вищій школі.
  • Проблеми дистанційної освіти.
  • Впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

Редакційна колегія:

Ю. В. Холін, доктор хімічних наук, професор — головний редактор;
Т. О. Маркова — відповідальний секретар;
О. Ф. Іванова, доктор психологічних наук, професор;
Н. П. Крейдун, кандидат психологічних наук, професор;
В. Г. Пасинок, доктор педагогічних наук, професор;
Л. М. Яворовська, кандидат психологічних наук, доцент.