Про центри

У Каразінському університеті діють Центр довузівської підготовки, діяльність якого спрямована не тільки на підготовку школярів до вступу до університет, але й на популяризацію освіти загалом і фундаментальної університетської освіти зокрема, досягнень науки, розвиток творчого потенціалу молоді й підвищення її освітнього рівня, пошук та підтримку обдарованих дітей і сприяння їх подальшому навчанню, та Центр міжнародної освіти, що займається підготовкою іноземних громадян для подальшого їх навчання не тільки в університеті, але й у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн.