Про товариство

Власний сайт: http://www.ntu.karazin.ua/Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету створено з метою реалізації лідерського, творчого та наукового потенціалу студентів, аспірантів та участі у виконанні науково-дослідних програм, що виконуються в університеті.

Історія студентських наукових гуртків та товариств університету сягає 20-х років ХІХ століття, які стають невід’ємною частиною університетського життя. Протягом подальших ста років студентська наукова робота змінювала свої форми, але ніколи не припинялась. Студентське наукове товариство університету як єдиний координаційний центр наукових гуртків та товариств студентів і аспірантів було створено у 1936 році. Це була одна з найперших організацій подібного профілю у колишньому СРСР. Першим Головою СНТ був Б. М. Красовицький, який згодом став доктором хімічних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України. З 2004 року Студентське наукове товариство університету було реструктуровано відповідно до вимог сучасного класичного університету.

Наразі Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету — це об’єднання студентських наукових товариств 20 факультетів, до яких входять студенти, що займаються науковою роботою на кафедрах та факультетах університету; виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених; беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах; працюють у гуртках за науковими інтересами, створюючи комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі; беруть активну участь у громадському житті університету.

Принципи діяльності:

 • верховенство наукової творчості та наукового співробітництва;
 • добровільність та рівноправність усіх членів;
 • самоврядування та гласність у роботі;
 • органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

Основні завдання:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу і проведення наукової роботи;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів;
 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та аспірантів, формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;
 • популяризація наукової діяльності у студентських колах;
 • створення творчих колективів, студентських наукових секцій з метою реалізації науково-дослідного потенціалу студентів та молодих вчених;
 • проведення наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо серед студентів і молодих вчених за участю представників інших вищих навчальних закладів та науково-дослідних центрів;
 • участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях тощо;
 • підтримка наукових контактів з іншими студентськими науковими товариствами вищих навчальних закладів м. Харкова, України та зарубіжжя;
 • організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • інформаційно-видавнича діяльність.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених завжди відкрите для нових ідей. Сподіваємось на плідну співпрацю!