Спецради в університеті

Шифр
Голова, заступник голови, учений секретар
Телефон
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій
Дата наказу про затвердження
Термін повноважень
1
Д 64.051.01 Тютюнникова Світлана Володимирівна — голова
Кім Матвій Миколайович
Соболєв Володимир Михайлович — учений секретар
707-55-50
707-53-31
Економічні науки:
08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки
15.04.2014
№ 455
До 15.04.2017
2
Д 64.051.02 Шульга Сергій Миколайович — голова
Чорногор Леонід Феоктистович
Аркуша Юрій Васильович — учений секретар
707-54-62
707-55-48
707-52-19
Фізико-математичні науки:
01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія
01.04.01 — фізика приладів, елементів і систем
01.04.03 — радіофізика
21.12.2015
№ 1328
До 21.12.2018
3
Д 64.051.03 Андерс Олександр Георгійович — голова
Пойда Володимир Павлович
Шурінова Олена Володимирівна — учений секретар
707-55-49
707-54-19
707-53-21
Фізико-математичні науки:
01.04.05 — оптика, лазерна фізика
01.04.07 — фізика твердого тіла
01.04.11 — магнетизм
11.07.2016
№ 820
До 11.07.2019
4
Д 64.051.04 Географічні науки:
11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природніх ресурсів
09.03.2016
№ 241
До 09.03.2018
5
Д 64.051.08 Кочарян Олександр Суренович — голова
Іванова Олена Феліксівна
Барінова Наталія Вікторівна — учений секретар
707-51-70
707-53-53
Психологічні науки:
19.00.01 — загальна психологія, історія психології
19.00.04 — медична психологія
29.12.2014
№ 1528
До 29.12.2016
6
Д 64.051.09 Жолткевич Григорій Миколайович — голова
Шматков Сергій Ігорович
Толстолузька Олена Геннадіївна – учений секретар
707-50-18
707-50-12
707-50-19
707-50-22
Технічні науки:
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
05.13.06 — інформаційні технології
15.04.2014
№ 455
До 15.04.2017
7
Д 64.051.10 Калініченко Володимир Вікторович — голова
Сорочан Сергій Борисович
Майстренко Владислав Сергійович — учений секретар
707-52-25
707-53-37
707-50-19
Історичні науки:
07.00.01 — історія України
07.00.02 — всесвітня історія
10.10.2013
№ 1411
До 10.10.2016
8
Д 64.051.12 Азарєнков Микола Олексійович — голова
Гірка Ігор Олександрович
Письменецький Сергій Олександрович — учений секретар
707-51-02
335-15-63
335-34-08
Фізико-математичні науки:
01.04.08 — фізика плазми
01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
16.05.2016
№ 515
До 16.05.2018
9
Д 64.051.13 Катрич Віктор Олександрович — голова
Гордієнко Євген Олександрович
Берест Володимир Петрович — учений секретар
707-52-12
707-55-76
Фізико-математичні науки:
03.00.02 — біофізика
15.04.2014
№ 455
До 15.04.2017
10
Д 64.051.14 Дорошенко Андрій Олегович — голова
Мчедлов-Петросян Микола Отарович
Кириченко Олександр Васильович — учений секретар
707-53-35
Хімічні науки:
02.00.04 — фізична хімія
11.07.2016
№ 820
До 11.07.2019
11
Д 64.051.15 Бакіров Віль Савбанович — голова
Хижняк Лариса Михайлівна
Шеремет Ірина Іванівна — учений секретар
707-52-37
707-54-05
Соціологічні науки:
22.00.01 — теорія та історія соціології
22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини
22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології
11.07.2016
№ 820
До 11.07.2019
12
Д 64.051.27 Шевченко Ірина Семенівна — голова
Солощук Людмила Василівна
Морозова Ірина Ігорівна — учений секретар
707-55-04
Філологічні науки:
10.02.04 — германські мови
06.11.2014
№ 1279
До 06.11.2017
13
Д 64.051.28 Венедіктова Ірина Валентинівна — голова
Кагановська Тетяна Євгенівна
Устименко Олена Анатоліївна — учений секретар
Юридичні науки:
12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
21.12.2015
№ 1328
До 21.12.2018
14
Д 64.051.29 Горбенко Іван Дмитрович — голова
Краснобаєв Віктор Анатолійович — заступник голови
Колованова Євгенія Павлівна — вчений секретар
705-42-46 Технічні науки:
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
05.13.21 — системи захисту інформації
09.03.2016
№ 241
До 09.03.2018
15
К 64.051.11 Коробов Валерій Іванович — голова
Гордевський Вячеслав Дмитрович
Ігнатович Світлана Юріївна — учений секретар
707-55-18
707-52-40
Фізико-математичні науки:
01.01.01 — математичний аналіз
01.01.02 — диференціальні рівняння
01.01.03 — математична фізика
01.02.05 — механіка рідини, газу та плазми
04.07.2014
№ 793
До 04.07.2017
16
К 64.051.23 Нємець Людмила Миколаївна — голова
Костріков Сергій Васильович — заступник голови
Ключко Людмила Василівна — учений секретар
707-54-86
707-52-74
707-51-12
Географічні науки:
11.00.02 — економічна та соціальна географія
21.12.2015
№1328
До 21.12.2018
17
К 64.051.25 Довгаль Олена Андріївна — голова
Воробйов Євген Михайлович
Гончаренко Наталія Іванівна — учений секретар
707-51-60
707-51-60
Економічні науки:
08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини
06.11.2014
№ 1279
До 06.11.2016
18
К 64.051.26 Лур’є Анатолій Йонович — голова
Суярко Василь Григорович
Прибилова Вікторія Миколаївна — учений секретар
707-54-59
707-54-98
Геологічні науки:
04.00.06 — гідрогеологія
04.00.17 — геологія нафти і газу
06.11.2014
№ 1279
До 06.11.2016
19
К 64.051.19 Пасинок Валентина Григорівна — голова
Гончаренко Марія Степанівна — заступник голови
Варенко Тетяна Костянтинівна — учений секретар
707-56-33 Педагогічні науки:
13.00.02 — Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
22.12.2016
№1604
До 22.12.2019
20
К 64.051.22 Фісун Олександр Анатолійович — голова

Целуйко В’ячеслав Олександрович — учений секретар
Політичні науки:
23.00.01 — теорія та історія політичної науки
23.00.02 — політичні інститути та процеси
23.00.03 — політична культура та ідеологія
16.05.2016
№ 515
До 16.05.2018
21
К 64.051.30 Даньшин Максим Валерійович — голова
Житний Олександр Олександрович — заступник голови
Слінько Дмитро Сергійович — учений секретар
Юридичні науки:
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія, кримінально виконавче право
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність
07.10.2016
№ 1222
До 07.10.2019
22
Д 64.812.01 Технічні науки:
21.06.01 — екологічна безпека
04.07.2014
№ 793
До 04.07.2017