Науково-технічна рада

Склад Науково-технічної ради університету:

 1. Катрич В. О., перший проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, голова ради
 2. Сухов В. М., начальник науково-дослідної частини, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови ради
 3. Пантелеймонов А. В., учений секретар науково-дослідної частини, кандидат хімічних наук, доцент, секретар ради
 4. Азарєнков М. О., проректор з науково-педагогічної роботи, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 5. Андерс О. Г., доктор фізико-математичних наук, професор
 6. Бєльська І. М., доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник
 7. Бенда Г. С., головний метролог, кандидат технічних наук, доцент
 8. Божков А. І., директор НДІ біології, доктор біологічних наук, професор
 9. Виноградова А. І., начальник інформаційного центру
 10. Голтвянський А. В., заступник директора НДІ біології з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 11. Даньшин М. В., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент
 12. Дорошенко А. О., заступник декана хімічного факультету з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор
 13. Дудін С. В., заступник декана фізико-технічного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 14. Кабалянц П. С., заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент
 15. Казакова Н. А., заступник декана факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу з наукової роботи, кандидат географічних наук, професор
 16. Кайдаш В. Г., директор НДІ астрономії, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
 17. Калініченко С. І., заступник начальника планово-фінансового відділу
 18. Кочанов Е. О., заступник декана екологічного факультету з наукової роботи, кандидат військових наук, доцент
 19. Криловський В. С., заступник декана фізичного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 20. Ларін В. І., директор НДІ хімії, академік АН Вищої школи України, доктор хімічних наук, професор
 21. Миколенко Д. В., заступник декана історичного факультету з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент
 22. Мчедлов-Петросян М. О., доктор хімічних наук, професор
 23. Нємченко К. Е., декан фізико-енергетиного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор
 24. Оніщенко Н. А., заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, кандидат філологічних. наук, доцент
 25. Перепелиця О. М., заступник декана філософського факультету з наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент
 26. Полевич О. В., заступник декана факультету геології, географії, рекреації і туризму з наукової роботи, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
 27. Полюскевич М. С., фахівець з питань інтелектуальної власності
 28. Псарьов В. О., заступник директора НДІ астрономії з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 29. Пуртов В. Ф., заступник декана економічного факультету з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент
 30. Стєрвоєдов М. Г., заступник декана факультету комп’ютерних наук з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент
 31. Сухов Р. В., заступник декана фізико-енергетичного факультету з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 32. Тирнов О. Ф., голова первинної профспілкової організації працівників, кандидат фізико-математичних наук, професор
 33. Фатєєв М. В., завідувач відділу контрольно-вимірювальних приладів
 34. Філон М. І., заступник декана філологічного факультету з наукової роботи, кандидат філологічних наук, доцент
 35. Хижняк Л. М., заступник декана соціологічного факультету з наукової роботи, доктор соціологічних наук, професор
 36. Холін Ю. В., проректор з науково-педагогічної роботи, доктор хімічних наук, професор
 37. Целуйко О. Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент
 38. Цимбал А. М., заступник декана факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем з наукової роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 39. Чуєнкова Н. П., провідний редактор університету
 40. Шабанов Д. А., заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, кандидат біологічних наук, доцент
 41. Шерстюк С. О., заступник декана медичного факультету з наукової роботи, доктор медичних наук, професор
 42. Шкуратов Ю. Г., член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 43. Шульга С. М., декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, доктор фізико-математичних наук, професор
 44. Яворовська Л. М. заступник декана факультету психології з наукової роботи, кандидат психологічних наук, доцент

Науково-технічна рада даного складу діє до 31 грудня 2017 року.