Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/apvvi

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, які здійснюють провідні вчені історичного факультету Харківського університету. Частими гостями збірника є молоді автори з Києва, Одеси, Дніпропетровська та інших міст України а також з-за кордону.

Постійні рубрики:

  • археологія
  • стародавній світ та середні віки
  • нова та новітня історія
  • історія України
  • історіографія та джерелознавство

Фахове видання з історичних наук. Перелік ВАК № 16, 2005 рік.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

  • Сергій Іванович Посохов
    Головний редактор
    доктор історичних наук, професор
    Сергій Іванович Посохов

    Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
    Кiмната: 5-64
  • Володимир Олександрович Куліков
    Відповідальний секретар
    кандидат історичних наук, доцент
    Володимир Олександрович Куліков

    Тел.: +38 (057) 707-52-42
    Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
    E-mail: