Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/apvvi

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Висока якість публікації видання досягається шляхом ретельного відбору й рецензування представлених робіт, які здійснюють провідні вчені історичного факультету Харківського університету. Частими гостями збірника є молоді автори з Києва, Одеси, Дніпропетровська та інших міст України а також з-за кордону.

Постійні рубрики:

 • археологія
 • стародавній світ та середні віки
 • нова та новітня історія
 • історія України
 • історіографія та джерелознавство

Фахове видання з історичних наук. Перелік ВАК № 16, 2005 рік.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Сергій Іванович Посохов
  Головний редактор
  доктор історичних наук, професор
  Сергій Іванович Посохов

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 5-64
 • Володимир Олександрович Куліков
  Відповідальний секретар
  кандидат історичних наук, доцент
  Володимир Олександрович Куліков

  Тел.: +38 (057) 707-52-42
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: