Серія «Історія»

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/history

Постійні рубрики:

 • історія України;
 • історія стародавнього світу та середніх віків;
 • нова та новітня історія;
 • питання історіографії та джерелознавства;
 • археологія та етнографія;
 • огляди.

Матеріали вісника зображують досягнення вчених найстарішого в Україні історичного факультету в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні так і закордонні країни. Хоча основна маса публікації належить історикам Харківського університету, на сторінках вісника публікували свої роботи дослідники інших наукових центрів України а також з-за кордону.

Фахове видання з історичних наук.

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 • Сергій Іванович Посохов
  Головний редактор
  доктор історичних наук, професор
  Сергій Іванович Посохов

  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 5-64
 • Відповідальний секретар
  кандидат історичних наук, доцент
  Д. В. Журавльов

  Тел.: +38 (057 )707-56-68
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  E-mail: