Гранти та стипендії

Міжнародні гранти

Research Grants in Ukrainian and Ukrainian Canadian Studies in the Humanities and Social sciences, Law, Education and Library Sciences 2016–2017

Research grants are awarded in support of projects that have scholarly value, well-defined work plans, and modest budgets.

Applicants should read the Guide, and fill out the application form.

Deadline: 1 March 2017


The Teodota and Ivan Klym Grants in Ukrainian Studies 2016–2017

The Canadian Institute of Ukrainian Studies is accepting proposals from students and scholars from the universities in Ukraine (particularly Chernivtsi National University) for junior and senior research grants, fellowships, scholarly publications, and conferences.

1 March 2017.


Holodomor Grants Competition 2017

The Holodomor Research and Education Consortium (HREC) announces its 2017 Research Grants Competition.

Applications will be considered that focus on Holodomor research and publishing of research results, preservation of materials, and organization of and participation in academic venues (such as conference sessions and workshops dealing with the Holodomor). Grants for individuals will not exceed $6,000 Canadian. HREC is also accepting proposals for collaborative projects involving two or more individuals and/or institutions, in particular, for projects that engage both institutions and individuals in Ukraine and scholars outside Ukraine.


The Remeza Family Research and Publications Grant 2016–2017

Awarded annually to support research and publications pertaining to the work and legacy of Bohdan Lepky and the general areas of his intellectual and creative interests. This may include works on language, literature, history, education, and culture that reflect the Lepky era.

1 March 2017.


Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD)

Програма передбачає навчання в Сполучених Штатах протягом одного семестру без отримання ступеня за будь-якими спеціальностями, а також участь у громадській роботі, семінарах з професійного розвитку та різноманітних культурних подіях.

Фінансове забезпечення: покриваються витрати на проїзд учасників програми до/зі США, навчання в американському університеті, проживання й харчування, медичне страхування, необхідні підручники та надається щомісячна стипендія.

Конкурс оголошується щорічно.


Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

За стипендіальною програмою імені Фулбрайта щорічно оголошуються конкурси для студентів, аспірантів, викладачів та молодих дослідників на навчання та проведення досліджень в університетах США.

Фінансове забезпечення: надається щомісячна стипендія, медичне страхування, квиток в обидва боки, оплата навчання в університеті (для студентів).

Для участі у конкурсі претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта певний пакет документів (залежить від виду стипендії).


Стипендії Німецької служби академічних обмінів DAAD

Стипендії DAAD пропонують різноманітні можливості навчання, стажування, проведення досліджень та підвищення кваліфікації на базі ВНЗ або науково-дослідницьких установ Німеччини. Для студентів також пропонуються стипендії на участь у літніх курсах німецької мови та навчальні поїздки до Німеччини.

Фінансове забезпечення залежить від категорії учасника та тривалості програми.

Конкурси на участь оголошується щорічно.


Національна стипендіальна програма Словацької Республіки

Програма підтримує мобільність студентів, аспірантів, викладачів та науковців на навчання та стажування у ВНЗ та наукових установах Словацької Республіки.

Тривалість мобільності: для студентів — 1–2 семестри; для аспірантів та викладачів — від 1 до 12 місяців.

Фінансове забезпечення: надається щомісячна стипендія (сума залежить від категорії учасника).

Кінцевий термін подання документів на участь — 30 квітня та 31 жовтня щорічно.


Стипендіальна програма Китайського Уряду «Chinese Government Scholarships»

Китайський уряд запровадив ряд програм для надання стипендій студентам, аспірантам, викладачам і науковцям на навчання та проведення досліджень в китайських ВНЗ. 279 китайських університетів пропонують широкий спектр академічних програм в галузях економіки, медицини, комп’ютерних наук, історії, літератури, філософії та ін.

Конкурс оголошується щорічно.


Програма стажування «Internship Programme of German Business for Ukraine»

Програма стажування «Internship Programme of German Business for Ukraine» пропонує студентам та молодим випускникам можливість пройти стажування в провідних німецьких компаніях строком від трьох до п’яти місяців за наступними напрямками підготовки: економіка, фінанси, інженерія, IT/ телекомунікації та журналістика.

Конкурс на участь оголошується щорічно.


Навчальна програма Leadership Education and Development (LEAD)

Програма передбачає короткострокові візити студентів до Великобританії для участі у семінарах, групових проектах, презентаціях з метою ознайомлення з роботою державних та приватних установ Об’єднаного Королівства, проходження цільового навчання у предметних областях, корисних у державному секторі України.

Оголошення наступного конкурсу на участь очікується навесні 2017 року.


Стипендії на стажування у Фінляндії (CIMO Fellowships programme

Програма передбачає стажування молодих науковців будь-яких спеціальностей у ВНЗ Фінляндії.

Тривалість програми — від 3 до 12 місяців.

Кінцевий термін подання документів на участь: документи необхідно подати щонайменше за 5 місяців до початку стажування.


Стипендії на вивчення німецької мови в Баварії

Баварський академічний центр для країн Східної, Центральної та Південно-Східної Європи (BAYHOST) пропонує студентам стипендії на участь у мовних курсах в Німеччині.

Тривалість програми — 2–3 тижні.

Оголошення наступного конкурсу на участь очікується навесні 2017 року.


Сьома рамкова програма FP7

Особливе значення програми було закладене у Лісабонській стратегії Європейського союзу, в якій йдеться про підвищення конкурентоздатності ЄС у сфері економічного оновлення. «Трикутник знання» — дослідження, освіта та інновації є головними факторами у досягненні масштабних цілей угоди. ЄС підтримує чисельні програми, ініціативи та заходи.


Програма INTAS (Міжнародна асоціація сприяння співпраці з ученими з нових незалежних держав колишнього Радянського Союзу)

У рамках програми INTAS фінансування виділяється для спільних наукових досліджень в наступних галузях: фізика, математика, інформаційні технології, телекомунікації, хімія, науки про життя, науки про Землю, екологія, енергетика, технічні науки, космос, економіка, суспільні і гуманітарні науки.


Розширені стандартні гранти Східного партнерства

Метою Розширених стандартних грантів у рамках програми Східного партнерства Вишеградської четвірки (V4EaP) є підтримка середньострокових стратегічних проектів, що значним чином сприяє доступу до унікального досвіду та ноу-хау країн Вишеградської групи, в яких відбувається процес демократичних трансформацій та інтеграції, а також їхнього досвіду регіональної співпраці. Гранти спрямовані на підтримку реформ, політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, зміцнення інституційних можливостей, сприяння розвитку громадянського суспільства та загальну перебудову країн Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна).


Стипендіальний фонд леді Девіс

Мета: викликати інтерес міжнародного наукового співтовариства та ізраїльських фахівців до можливостей навчання та стажування в Єврейському Ізраїльському університеті та політехнічному інституті (Technion).

Вимоги до заявників: без обмежень громадянства. Здобувач повинен мати вчений ступінь, продемонструвати високий рівень підготовки, інтелект, характер і перспективність.

Тривалість: один рік (продовження строку на другий рік тільки за рішенням Ради арбітрів).


Канадська рада з природничих і технічних наук

Категорія: Заохочення та розвиток співробітництва між канадськими дослідниками і їх колегами з інших країн шляхом забезпечення можливості іноземним науковцям проводити дослідження в Канаді.

Тривалість: від одного до 12 місяців

Заявка: Вимоги до заявників: без обмежень громадянства. Претенденти повинні мати вчений ступінь та постійне місце роботи у відомому інституті своєї країни, куди вони могли б повернутися після закінчення стажування..


Королівська рада з наукових і технічних досліджень Норвегії

Напрямок діяльності фонду: всі галузі прикладної науки і техніки, що відносяться до сфери діяльності Ради (Сільське господарство, ветеринарія, промисловість, енергетика, культура, соціологія, гуманітарні науки, медицина, охорона здоров’я, навколишнє середовище, наука і технологія).

Цілі: сприяння співробітництву між науковцями Норвегії та інших країн шляхом надання іноземним вченим можливості проведення досліджень в Норвегії.


Шведська королівська академія наук

Напрямок діяльності фонду: фундаментальні дослідження в галузі математики, астрономії, космонавтики, фізики, хімії, наук про Землю, біології, медицини, сільського господарства, лісівництва, соціальних та економічних, гуманітарних і технічних наук, кристалографія.


Програма Польща-Білорусь-Україна 2014–2020

Перший набір заявок в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014–2020» (Програма) оголошений 11 жовтня 2016 року під час Конференції закриття Програми на роки 2007–2013 та відкриття Програми на роки 2014–2020.

Кінцевий термін подання концептуальних записок — 31 грудня 2016.


Програма Visby для проведення досліджень у Швеції

Аспіранти та науковці з України можуть подавати заявки для участі в програмі «Visby», яка передбачає проведення досліджень терміном до 6–12 місяців (залежно від статусу науковця). Участь у програмі можуть брати також досвідчені науковці (ті, які отримали ступінь кандидата наук до 2011 року).

Кінцевий термін подання заявок — 10 січня 2017 року.


Стипендії DAAD для студентів, аспірантів, науковців на 2017/2018 навчальний рік

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) повідомляє про оголошення конкурсу на стипендійні програми DAAD.


Поточний конкурс ЕRASMUS+

Відкрита онлайн подача заявок для участі у програмі Еразмус+ КА1 із Університетом Александра Іоана Кузи в Ясах.

Кінцевий термін подання заявок — 5 листопада 2016 року.


Дослідницький грант у галузі економіки та фінансів від Unicredit and Universities Foundation

Кінцевий термін подання заявок — 15 листопада 2016 року

Мета гранту: підтримка академічних дослідників Європи та співпраці між університетами. Взяти участь можуть молоді дослідники, працевлаштовані в університеті.

Галузі: економіка та фінанси.


«VISEGRAD GRANTS» від міжнародного вишеградського фонду для спільних проектів з країнами V4

Пріоритетні напрямки фінансування: культура; науковий обмін та дослідницьке співробітництво; освіта та розвиток спроможносте; охорона навколишнього середовища; демократичні цінності та медіа; державна політика та інституційне партнерство; регіональний розвиток, підприємництво та туризм; соціальний розвиток.

Кінцевий термін подання заявок — 1 грудня 2016 року


Конкурс міні-грантів в рамках проекту ЄС «Українська регіональна платформа громадських ініціатив»

Мета конкурсів проектів – підтримати міжрегіональні спільні ініціативи організацій громадянського суспільства та ініціативних груп з різних регіонів, забезпечуючи їхню активну участі у демократичних змінах в Україні.

Кінцевий термін подання заявок — 20 листопада 2016 року.


Перший конкурс проектних заявок програми транскордонного співробітництва PL-BY-UA 2014-2020

Перший конкурс проектних заявок: 11 жовтня – 31 грудня 2016 року.

Конкурс буде відбуватися у 2 етапи: відбір Концептуальних записок та оцінка повних аплікаційних форм.


Програма стажування імені Н. Борлога для українських дослідників

Міністерство сільського господарства США оголошує набір на програму стажування імені Н. Борлога для українських дослідників, які володіють англійською мовою, для навчання та можливості співпраці.

Обрані стипендіати отримають нагоду попрацювати один-на-один з наставником в одній з наукових установ США.

Кінцевий термін подання заявок — 30 листопада, 2016 р.


Конкурс на отримання грантів «Протидія корупції в Харківській області»

Відділ з правоохоронних питань (INL) Посольства США в Україні у співпраці з Харківською обласною державною адміністрацією запрошує неприбуткові неурядові організації взяти участь у конкурсі грантових проектів на тему боротьби з корупцією, а також зміцнення механізмів, які сприяють прозорій діяльності та підзвітності місцевих органів виконавчої влади в Харківській області.

Кінцевий термін подання заявок — 1 грудня 2016 року, четвер (12:00 за київським часом).


Загальний конкурс фонду розвитку українських ЗМІ

Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну.


CANACTIONS та WNISEF приймають заявки на конкурс малих грантів

CANactions та WNISEF вдруге розпочинають прийом заявок на Конкурс Малих Грантів. Мета конкурсу — стимулювати ініціативних громадян до реалізації практичних міських проектів у різних напрямках.

Кінцевий термін подання заявок — 29 листопада 2016 року.


Visiting Fellowships 2017/2018 (Shanghai University)

Сфера — гуманітарні науки.

Країна — Китай.

Кінцевий термін подання заявок — 1 грудня 2016 року


Fellowship in the History of Family and Kinship

Сфера — історія та археологія.

Країна — Сполучені Штати Америки. Кінцевий термін подання заявок — 1 грудня 2016 року


Набір заявок на програму транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства «Польща–Білорусь–Україна 2014–2020»

Сфера — соціальні проекти.

Кінцевий термін подання заявок — 31 грудня 2016 року


Western Nis Enterprise Fund (Wnisef) Seed Grant Program

Сфера — економіка.

Країна — Сполучені Штати Америки.

Кінцевий термін подання заявок — 1 грудня 2016 року


Конкурси рамкової програми ЄС HORIZON 2020 (діючі)

Організатор — Європейська комісія

Термін виконання (фінансування): 2014–2020 роки.

Портал учасників (інформація щодо конкурсів, правила, форми документів тощо)


Стипендіальна програма: Тартуський університет (Естонія)

Тартуський університет (Естонія) за підтримки Євразійської Програми Фондів Відкритого Суспільства оголошує прийом заявок на отримання стипендій для стажування в Johan Skytte Institute of Political Studies.

Кінцевий термін подання заявок — 20 листопада 2016 року


Конкурс для участі в проектах кредитної мобільності ЕРАЗМУС+ У 2016/2017 роках

Оголошується конкурсний відбір на отримання стипендії Еразмус+ кредитна мобільність для навчання та наукового дослідження у 2016-2017 н.р. (6 місяців для студентів) в Університеті Валенсії (м. Валенсія, Іспанія).

Кінцевий термін подання заявок — 4 листопада 2016 року.