Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 1 квітня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»


Запрошуємо науковців, працівників закладів вищої освіти, юридичної спільноти, органів державної влади та місцевого самоврядування та органів охорони правопорядку взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації», що відбудеться 19 квітня 2019 року.

Напрями роботи конференції:

– концепції праворозуміння з позицій галузевих юридичних наук;

– проблематика визначення понятійно-категоріального апарату сучасної юридичної науки;

– методологічні засади визначення структури правової системи і системи права;

– механізм правового регулювання з позицій сучасної юридичної науки;

_ проблематика примусу та відповідальності у праві;

– юридичні доктрини як джерело права;

– історико-правовий і порівняльно-правовий метод у юридичній науці.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Початок конференції: о 9:30

Місце проведення: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 4-й поверх, ауд. 426

Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2019 року включно надіслати на адресу конференції conference.khnu@ukr.net реєстраційну форму, тези доповідей, копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Подання матеріалів: до 1 квітня 2019 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (99) 063-31-64 — Олександр Передерій

E-mail: conference.khnu@ukr.net

Інформаційний лист (PDF, 506 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»
28–29 березня 2019 року