Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

15–16 березня 2019 року

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»


15 та 16 березня 2019 року в Каразінському університеті відбудеться ХІV Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях».

Організатор конференції: факультет математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрями роботи конференції:

– алгебра;

– математична фізика і чисельні методи;

– інформатика та інформаційні технології;

– геометрія;

– механіка;

– математичний і функціональний аналіз;

– диференційне рівняння;

– математичне моделювання;

– мала наукова конференція.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Початок конференції: о 12:30

Місце проведення: майдан Свободи, 4, головний корпус університету, 6-й поверх, ауд. 6-52

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного»
до 30 червня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»
28–29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»
15–16 березня 2019 року