Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

15–16 березня 2019 року

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»


15 та 16 березня 2019 року в Каразінському університеті відбудеться ХІV Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях».

Організатор конференції: факультет математики і інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрями роботи конференції:

– алгебра;

– математична фізика і чисельні методи;

– інформатика та інформаційні технології;

– геометрія;

– механіка;

– математичний і функціональний аналіз;

– диференційне рівняння;

– математичне моделювання;

– мала наукова конференція.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Початок конференції: о 12:30

Місце проведення: майдан Свободи, 4, головний корпус університету, 6-й поверх, ауд. 6-52

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»
28–29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»
15–16 березня 2019 року