Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

11–12 квітня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти», що проходитиме 11–12 квітня 2019 року.

Мета конференції — об’єднання зусиль молодих вчених для розв’язання сучасних регіональних проблем, питань, що постають перед суспільними та природничими науками, а також пошук шляхів підвищення якості підготовки фахівців-географів.

Організатор конференції: кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукові напрями конференції:

– теорія та методика суспільно-географічних досліджень;

– сучасні проблеми регіонального розвитку;

– геодемографічні дослідження;

– рекреаційна географія і туризм;

– раціональне природокористування та сталий розвиток.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Подання заявок: до 20 березня 2019 року.

Контактна інформація

Телефони: +380 (57) 707-52-74 — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства +380 (66) 567-79-35 — Марина Логвинова

E-mail: conference.region@gmail.com

Інформаційний лист: українською (PDF, 570 Kb), англійською (PDF, 592 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»
28–29 березня 2019 року