Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

16 квітня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»


Запрошуємо студентів, аспірантів і молодих науковців взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геологія нафти і газу», що проходитиме 14 і 15 травня 2019 року.

Організатори: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Український науково-дослідний інститут природних газів.

Напрями роботи конференції:

– геологія родовищ корисних копалин;

– промислова геофізика;

– пошук та розвідка нафтових і газових родовищ;

– геологічні передумови нафтогазоконденсатовіддачі покладів та родовищ;

– екогеохімія нафти та газу;

– гідрогеологія нафтових і газових родовищ;

– нафтогазові технології та інженерія;

– регіональна геологія;

– розробка родовищ нафти та газу.

Форми участі: очна, заочна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 16 квітня 2019 року включно надіслати на адресу конференції oilandgasgeo@gmail.com реєстраційну форму, тези доповідей, копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Подання матеріалів: до 16 квітня 2019 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (67) 122-46-37 — Ярослав Раєвський

E-mail: oilandgasgeo@gmail.com

Інформаційний лист (PDF, 511 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року