Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

1 квітня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»


11 квітня 2019 року в межах реалізації проекту модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» в Каразінському університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу».

Організатор заходу: кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрями роботи конференції:

– спільна зовнішня політика й політика безпеки Європейського Союзу: історичний та правовий аспекти;

– зовнішня політика Європейського Союзу: від національних інтересів до спільних цінностей;

– зовнішня політика Європейського Союзу та глобальне управління ХХІ століття;

– Європейський Союз та політика підтримання миру, попередження та вирішення конфліктів;

– зовнішня політика Європейського Союзу та сучасні виклики безпеці (тероризм, екстремізм, міграційні проблеми, економічна нестабільність, інформаційна безпека тощо);

– європейська політика сусідства;

– зовнішня політика Європейського Союзу у сфері регіонального співробітництва;

– зовнішня політика Європейського Союзу та публічна дипломатія;

– зовнішня політика Європейського Союзу та Україна.

До участі запрошуємо науковців, практичних працівників та студентів, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Форма участі: очна, заочна.

Робочі мови: українська, англійська.

Подання матеріалів: до 1 квітня 2019 року.

Початок заходу: об 11:00

Місце проведення: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 2-й поверх, ауд. 2-64

Інформаційний лист: українською (PDF, 316 Kb), англійською (PDF, 191 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року