Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 1 квітня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»


Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу», що відбудеться 16 квітня 2019 року в Каразінському університеті.

Організатор: кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– сучасний етап розвитку міжнародного бізнесу;

– глобалізаційні перетворення міжнародного бізнесу;

– перетворення зовнішнього середовища міжнародного бізнесу;

– національні чинники перетворень міжнародного бізнесу;

– галузеві перетворення міжнародного бізнесу;

– інституційні трансформації національних економік у відповідь на тенденції світового господарства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна, заочна (дистанційна).

Подання матеріалів: до 1 квітня 2019 року.

Заявку на участь та текст доповіді необхідно надіслати на електронну пошту ec_teor@karazin.ua.

Місце проведення: майдан Свободи, 4, головний корпус університету, 4-й поверх, Зала засідань Вченої ради

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-53-51

Інформаційний лист (PDF, 4,7 МБ)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
до 10 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
до 1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року