Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

29 березня 2019 року

Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»


Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів та молодих науковців взяти участь у ХІV науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин», що відбудеться 29 березня 2019 року в Каразінському університеті.

Організатор: кафедра міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– проблеми розвитку світового господарства та національних економік;

– глобалізація й регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин;

– розвиток міжнародної логістики на сучасному етапі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Подання матеріалів: до 15 березня 2019 року.

Заявку на участь та текст доповіді необхідно надіслати на електронну пошту meo@karazin.ua.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, кафедра міжнародних економічних відносин, ауд. 378

Телефон: +380 (57) 707-51-60

Інформаційний лист (PDF, 184 Kb)

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного»
до 30 червня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»
28–29 березня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»
15–16 березня 2019 року