Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

29 листопада 2018 року

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»


У Каразінському університеті відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка».

Конференцію організовано спільно з центром краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, кафедрою історії української літератури філологічного факультету, кафедрою українознавства, а також центром українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету.

Модераторами на пленарному засіданні виступили декан філософського факультету, професор Іван Карпенко, декан філологічного факультету, професор Юрій Безхутрий, завідувач кафедри українознавства філософського факультету, професор Дмитро Чорний.

У ході конференції розглянуто питання біографістики, історіографії та джерелознавства, досліджень етнографічної спадщини Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в контексті сучасності, процесів міфологізації уявлень про минуле Харкова.

Також вітання учасникам конференції висловив фольклорний гурт «Муравський шлях», який виконав слобожанські пісні, колядки, щедрівки та псалми.

Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року