Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

15 листопада 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»


8–10 листопада 2018 року на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму пройшла міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку».

Участь у конференції взяли понад 100 учасників, зокрема з Норвегії, Естонії, Чехії, Угорщини, Нігерії, Таїланду, Індії, Йорданії, Грузії, України та інших країн.

У ході роботи конференції розглянуто актуальні питання методології регіональних досліджень, соціально-економічного розвитку регіонів, природно-ресурсного потенціалу та регіональної екологічної політики, демографічних, міграційних та соціальних проблем, проблем розселення населення, освіти для оптимального розвитку регіону.

У межах пленарного засідання та на секціях конференції прослухано доповіді, присвячені мапуванню просторово-часових моделей розвитку креативних індустрій у Чеській Республіці, геополітичним та зовнішньополітичним перевагам у Дніпрі та Харкові, міграційній поведінці студентської молоді, трансформаційним процесам, сучасним проблемам та перспективам розвитку міст у проблемних регіонах України (на прикладі м. Ніжин), сучасним трансформаційним процесам виробничих територій Києва.

Також після секційних засідань професор Університету Осло М. Джентіле провів лекції для аспірантів та магістрантів «Міжнародний досвід організації наукової діяльності в регіональних і міських дослідженнях».

10 листопада 2018 року відбулися зустрічі з учасниками конференції, присвячені обміну досвідом з питань грантової діяльності та спільних міжнародних проектів.

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного»
до 30 червня 2019 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року