Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

15 листопада 2018 року

Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»


У Каразінському університеті розпочала роботу Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання „Мова соціології: сучасні тренди“».

«Соціологія — жива наука, яка розвивається і постійно фокусує увагу на розв’язанні проблем, без яких вона не може виконувати свою функцію, яка дійсно допомагає розуміти наше суспільство й самих себе, соціальний світ й пропонувати рішення, щоб світ був більш спокійний та стабільний, сприятливий для людського існування», — звернувся зі вступним словом до присутніх президент Соціологічної асоціації України, ректор, академік Віль Бакіров, відзначивши актуальність теми конференції. На його думку, проблема мови соціології — це сучасний тренд, адже соціологія як наука має власну мову, за допомогою якої вона узагальнює свій результат, дотримується дослідницького дискурсу. Ця мова динамічна, поповнює власний тезаурус, збагачується новими категоріями, термінами, словами.

Під час заходу вручено нагороди соціологам, зокрема рішенням правління Соціологічної асоціації України надано звання почесного члена асоціації професору кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Каразінського університету Алісі Андрющенко, професору, почесному доктору Каразінського університету, завідувачу Департаменту дослідження знань, цінностей і культури Інституту соціології Угорської академії наук Палу Тамашу, професору кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва, голові Уманського регіонального відділення Соціологічної асоціації України Анатолію Шатохіну, декану факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доценту Андрію Горбачику, який також отримав найвищу нагороду асоціації — медаль імені Богдана Кістяківського.

Член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України, почесний доктор Каразінського університету Євген Головаха виступив із доповіддю «Язык социологии до Киева доведет». Він проаналізував джерела формування мови соціології й зазначив, що нові поняття мають проходити професійну експертизу, адже лише професіонали можуть оцінити за критеріями доцільність новоутворень.

«Антропологія та соціологія можуть взаємодіяти й забезпечити більш повне розуміння українського суспільства. Зокрема серед класичних методів соціокультурної антропології варто виокремити включене спостереження, що являє собою практику максимально повного занурення в суспільство, яке вивчається, шляхом проживання в культурі і отримання доступу з інсайдерської точки зору. Ціль антрополога — жити разом з людьми, чиє життя він намагається зрозуміти, отримавши максимально близький досвід в умовах повсякденного життя», — розповіла професор антропології, директор інституту російських і східноєвропейських досліджень університету Індіана Сара Філіпс у доповіді «Мова соціології та мова антропології: взаємодоповнення чи конфлікт».

Наприкінці всі охочі могли поставити запитання доповідачам.

У програмі конференції заплановано проведення секційних засідань та круглих столів, зокрема «Методологічні проблеми проведення опитувань населення в умовах сучасної України» та «Українське суспільство в дослідженнях вітчизняних та західних учених».

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного»
до 30 червня 2019 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року