Міжнародна конференція-школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу [відео] >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

10 вересня 2018 року

Міжнародна конференція-школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу [відео]


У Каразінському університеті розпочалася Міжнародна конференція-школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу, присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук України та 90-річчю Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний Інститут».

До складу президії увійшли віце-президент та академік Національної академії наук України (НАНУ), голова Наглядової ради Каразінського університету Анатолій Загородній, ректор і проректор Каразінського університету, академіки Віль Бакіров та Микола Азарєнков, академік-секретар відділення ядерної фізики та енергетики НАНУ, завідувач кафедри ядерної та медичної фізики фізико-технічного факультету, академік Микола Шульга, заступник генерального директора Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), завідувач кафедри прикладної фізики та фізики плазми фізико-технічного факультету, член-кореспондент Ігор Гаркуша, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАНУ, член-кореспондент Вячеслав Клепіков, науковий керівник Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорення ННЦ ХФТІ, член-кореспондент Іван Оніщенко, декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Т. Шевченка, професор Ігор Анісімов.

У вступному слові Віль Бакіров наголосив, що Каразінський університет уже кілька років є платформою для проведення міжнародної конференції-школи й завжди охоче надає підтримку в організації заходу.

Конференція продовжує відому серію міжнародних Алуштинських конференцій, що проводились в Україні, починаючи з 1998 року.

Конференція продовжилася пленарним засіданням, під час якого заплановано роботу за напрямками, зокрема, «Системи магнітного утримання: стеларатори, токамаки, альтернативні концепції», «Нагрівання плазми та підтримання струму», «Міжнародний Проект ІТЕР та фізичні аспекти термоядерних реакторів», «Фундаментальні питання фізики плазми», «Космічна плазма», «Динаміка плазми та взаємодія плазми з матеріалами», «Плазмова електроніка» тощо.

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
14–15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
19 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
18–19 квітня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської Державності»
27–28 вересня 2018 року
Конференція Українсько-Німецької мережі випускників: підбито підсумки
28 вересня 2018 року
Конференція Українсько-Німецької мережі випускників “Conference of the Alumni Network Ukraine-Germany”
24–28 вересня 2018 року
10 років PASCH: конференція директорів DSD- та Fit-шкіл в Україні
27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»
25–27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих»
26–27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»: розпочато роботу
25 вересня 2018 року
Міжнародна конференція–школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу
10–13 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»
11–12 вересня 2018 року
Міжнародна конференція-школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу [відео]
10 вересня 2018 року