Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

25–27 вересня 2018 року

Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»


Запрошуємо взяти участь у ІІ Італійсько-українській конференції з астрономії «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів», що проходитиме 25–27 вересня 2018 року в Науково-дослідному інституті астрономії та на кафедрі астрономії та космічної інформатики фізичного факультету університету.

Конференція спрямована на продовження співпраці двох астрономiчних спільнот з метою встановлення нових та зміцнення наявних наукових зв’язків.

Конференція підтримана Посольством Італії в Україні, Національним інститутом астрофізики в Італії (INAF), Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Інститутом радіоастрономії Академії наук України, Українською астрономічною асоціацією.

Конференція проходить у межах проекту “Italian Research Day in the World”.

Напрямки роботи конференції:

– космічна астрометрія та кінематика Галактики;

– пульсари;

– гамма-астрономія;

– активнi ядра галактик та гравітаційні лінзи;

– наземні та космічні телескопи;

– радіоастрономія;

– інтерферометри з дуже великими базами;

– гравітаційні хвилі;

– космологія;

– астрономія майбутнього.

Робоча мова конференції: англійська.

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)»
7 грудня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської Державності»
27–28 вересня 2018 року
Конференція Українсько-Німецької мережі випускників: підбито підсумки
28 вересня 2018 року
Конференція Українсько-Німецької мережі випускників “Conference of the Alumni Network Ukraine-Germany”
24–28 вересня 2018 року
10 років PASCH: конференція директорів DSD- та Fit-шкіл в Україні
27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»
25–27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Креативність класики: сучасна бібліотека очима молодих»
26–27 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»: розпочато роботу
25 вересня 2018 року
Міжнародна конференція–школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу
10–13 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»
11–12 вересня 2018 року
Міжнародна конференція-школа з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу [відео]
10 вересня 2018 року