Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

8–10 листопада 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку», що проходитиме 8–10 листопада 2018 року в Каразінському університеті.

Мета конференції — інтеграція зусиль вчених, науково-педагогічних працівників, громадських організацій, представників державної виконавчої влади, бізнес-структур для вирішення сучасних проблем оптимізації регіонального розвитку, наукових досліджень з регіонального соціально-економічного розвитку, охорони навколишнього середовища, пошуку шляхів підготовки фахівців для оптимального розвитку регіонів, розробки планів та стратегій для майбутнього регіонального розвитку.

Наукові напрямки конференції:

– Методологія регіональних досліджень.

– Міждисциплінарний підхід у розробці стратегій та планів оптимального розвитку регіонів.

– Соціально-економічний розвиток регіонів.

– Природно-ресурсний потенціал та регіональна екологічна політика.

– Демографічні, міграційні та соціальні проблеми, проблеми розселення населення.

– Освіта для оптимального розвитку регіону.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Подання заявок: до 1 жовтня 2018 року

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-52-74 — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, +380 (50) 643-31-44 — Кандиба Юрій Іванович

E-mail: conference.region@gmail.com

Інформаційний лист (PDF, 155 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
до 15 вересня 2019 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року