Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

29 листопада 2018 року

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»


Запрошуємо взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка», що відбудеться 29 листопада 2018 року в Каразінському університеті.

Організатори конференції: Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, кафедра історії української літератури філологічного факультету, кафедра українознавства, Центр українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету.

Напрямки роботи конференції:

– Спадщина Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в контексті сучасності.

– Г. Ф. Квітка-Основ’яненко і Харківська школа романтиків.

– Біографістика: теоретичні та прикладні студії.

– Історіографія і джерелознавство біографістики.

– Персоналії в історії літератури та культури.

– Роль особистості в історії класичного університету.

– Мікроісторичні та регіональні дослідження: слобожанський вимір.

Подання заявок: до 22 жовтня 2018 року

Контактна інформація

Телефон: +38 (050) 401-58-05

Інформаційний лист (PDF, 155 Kb)

Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана Світличного»
до 30 червня 2019 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
29 листопада 2018 року
Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Біопсихосоціальний підхід у медицині»
29 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур (IX Дриновські читання)»
22–23 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
15 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання “Мова соціології: сучасні тренди”»
15 листопада 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Харків–Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть»
9 листопада 2018 року