Загальноуніверситетська конференція щодо проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

19 червня 2018 року

Загальноуніверситетська конференція щодо проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти


14 червня 2018 року Центром післядипломної освіти Каразінського університету організовано та проведено ІІ загальноуніверситетську конференцію «Результати проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та таких, що її надають, у 2017/2018 навчальному році та перспективні напрями діяльності у новому 2018/2019 навчальному році в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна».

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники та викладачі 11 факультетів Каразінського університету, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, які забезпечували у поточному навчальному році освітній процес на курсах підвищення кваліфікації для понад 500 вчителів і викладачів з інших міст України.

Конференцію відкрив виконувач обов’язків ректора, доцент Антон Пантелеймонов. Він наголосив на необхідності розв’язання актуальних освітніх проблем сьогодення у післядипломній та андрагогічній освіті, зокрема підготовці та проведенні ліцензування цього освітнього напряму діяльності.

Директор Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, доцент Віктор Левчук акцентував увагу учасників заходу на посиленні дистанційної складової курсів підвищення кваліфікації.

Директор Центру післядипломної освіти університету Михайло Татаринов у вступному слові ознайомив учасників конференції з результатами освітнього процесу для слухачів на курсах підвищення кваліфікації за 22 освітніми програмами, проаналізував сучасні тенденції за цим напрямом роботи в університеті та визначив пріоритетні завдання й механізм їх впровадження для подальшого покращення якості освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році.

Учасники конференції взяли участь в обговоренні ключових пріоритетів подальшої роботи за оновленими освітніми програмами для слухачів курсів підвищення кваліфікації, надали пропозиції щодо якісних підходів під час проведення лекційних, практичних і лабораторних занять для педагогів.

За результатами проведення конференції найкращих науково-педагогічних працівників біологічного факультету, факультету геології, географії, рекреації і туризму, філологічного, хімічного факультетів, Музею історії університету відзначено грамотами та премією Харківської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки України, які урочисто вручила викладачам голова профспілкової організації працівників освіти і науки України Лідія Дулуб.

Наприкінці заходу Антон Пантелеймонов вручив листи-подяки науково-педагогічним і педагогічним працівникам, працівникам, які здійснювали у 2017/2018 навчальному році освітній процес на курсах підвищення кваліфікації, та, за результатами його проведення, набрали найвищі рейтингові показники за високий рівень проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, модернізацію або створення якісно нових освітніх програм, особистий внесок у реалізацію сучасних завдань післядипломної освіти відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та концептуальних засад «Нової української школи».

Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
21 лютого 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
до 18 лютого 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної системи в епоху космічних досліджень»
18–22 червня 2018 року
Загальноуніверситетська конференція щодо проведення підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
19 червня 2018 року
Наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
до 15 червня 2018 року