Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

9–10 жовтня 2018 року

Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»


Запрошуємо взяти участь у роботі IV Міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти» та Школі молодих вчених, що проходитимуть 9–10 жовтня 2018 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на базі кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів біологічного факультету.

Напрямки роботи конференції:

– клітинна та молекулярна біологія рослин;

– геном рослин та регуляція його експресії;

– системна біологія та біоінформатика рослин;

– молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів;

– біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес;

– водний обмін, іономіка, транспорт речовин;

– онтогенез, ріст, розвиток рослин — механізми регуляції;

– фітогормонологія та сигналінг;

– механізми адаптивності та стійкості рослин;

– біотехнологія, біоінженерія та трансгеноз рослин;

– взаємодії в системі «рослина–мікроорганізм»;

– інноваційні агро- та біотехнології;

– біологія рослин — методологія викладання у вищій школі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі: очна та заочна.

Подання матеріалів: до 15 липня 2018 року

Контактна інформація

E-mail: modernplantbiology@gmail.com

Телефони оргкомітету: + 380 (57) 707-54-82; + 380 (57) 707-52-32

Інформаційний лист та форма заявки (PDF, 392 Kb)

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)»
до 4 листопада 2018 року
Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
до 22 жовтня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Німецький ідеалізм: Німеччина–Україна. До 260-річчя від дня народження Йоганна Баптиста Шада»
18–19 жовтня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Німецький ідеалізм: Німеччина–Україна. До 260-річчя від дня народження Йоганна Баптиста Шада»: розпочато роботу
18 жовтня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»
9–10 жовтня 2018 року