Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

22–25 травня 2018 року

Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»


Запрошуємо взяти участь у роботі V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях», яка проходитиме 22–25 травня 2018 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті комп’ютерних наук.

Напрямки роботи конференції:

– Математичне моделювання фізичних процесів.

– Моделювання інформаційних процесів у складних і розподілених системах.

– Системи автоматизованого збору та когнітивного представлення наукових даних.

– Аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях.

– Безпека інформаційних систем і технологій.

– Верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.

Подання матеріалів: до 1 травня 2018 року

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті конференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, північний корпус, 5-й поверх, факультет комп’ютерних наук, ауд. 534

Телефон: +38 (057) 705-42-81, +38 (057) 707-50-18

E-mail: KMHT@karazin.ua

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
до 22 жовтня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»
9–10 жовтня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
до 1 жовтня 2018 року
Конференція Українсько-Німецької мережі випускників “Conference of the Alumni Network Ukraine-Germany”
24–28 вересня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Багатохвильова астрофізика від радіо- до гамма-променів»
25–27 вересня 2018 року
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»
22–25 травня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
17–18 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу
11 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»
11 травня 2018 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
2–4 травня 2018 року
Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу
3 травня 2018 року