Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

22–25 травня 2018 року

Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»


Запрошуємо взяти участь у роботі V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях», яка проходитиме 22–25 травня 2018 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на факультеті комп’ютерних наук.

Напрямки роботи конференції:

– Математичне моделювання фізичних процесів.

– Моделювання інформаційних процесів у складних і розподілених системах.

– Системи автоматизованого збору та когнітивного представлення наукових даних.

– Аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях.

– Безпека інформаційних систем і технологій.

– Верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.

Подання матеріалів: до 1 травня 2018 року

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті конференції.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, північний корпус, 5-й поверх, факультет комп’ютерних наук, ауд. 534

Телефон: +38 (057) 705-42-81, +38 (057) 707-50-18

E-mail: KMHT@karazin.ua

Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
21 лютого 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
до 18 лютого 2019 року
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»
22–25 травня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
17–18 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу
11 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»
11 травня 2018 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
2–4 травня 2018 року
Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу
3 травня 2018 року