Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

11 травня 2018 року

Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу


У Каразінському університеті розпочато роботу XVIIІ Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності».

На заході були присутні директор Інституту етнології та фольклориситки з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, доцент Петко Христов, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України, доктор філологічних наук Оксана Микитенко, директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, доцент Сергій Страшнюк та інші.

Модератором заходу виступив завідувач кафедри нової та новітньої історії, Іноземний член Болгарської академії наук, професор Михайло Станчев.

На початку заходу він зачитав звернення ректора, академіка Віля Бакірова до учасників конференції: «Кирило-Мефодіївські читання у Каразінському університеті — це традиція, покликана об’єднати вітчизняних та закордонних фахівців у галузі гуманітарних наук, котрі вивчають лінгвістичні, літературознавчі, історичні та філософські засади слов’янської культури, а також її зв’язки з культурами інших народів світу».

Також Михайло Станчев зазначив, що Україна досить тісно співпрацює з інституціями Болгарії та розвиває міжнародні зв’язки, зокрема минулого року Каразінський університет отримав від Міністерства закордонних справ Болгарії грант для створення лінгафонного кабінету. Так, в університеті з’явився поліфункціональний Кирило-Мефодіївський центр, де наразі відбувається не лише вивчення болгарської та інших мов, проходять заняття у рамках спецкурсу з історії європейської ідеї, а й проводяться найрізноманітніші заходи, організовані нещодавно створеним клубом «Слов’янські виміри».

По завершенню церемонії відкриття модератор наголосив, що наступні Кирило-Мефодіївські читання відбудуться за об’єднання інтелектуальних зусиль Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, Центральної наукової бібліотеки та факультетів гуманітарного профілю. Також він закликав внести пропозиції щодо тематики майбутнього заходу.

У результаті конференції буде опубліковано збірник матеріалів досліджень.

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
до 18 лютого 2019 року
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»
22–25 травня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
17–18 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу
11 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»
11 травня 2018 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
2–4 травня 2018 року
Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу
3 травня 2018 року