Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

3 травня 2018 року

Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу


У Каразінському університеті відбувся круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки», присвячений 160-річчю від дня народження науковця та 40-річчю заснування кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету.

До початку роботи круглого столу учасники відвідали тематичну екскурсію «Радянський Харків: між Правдою і Культурою», яку провела доцент кафедри українознавства філософського факультету, співробітник Центру українських студій імені Д. І. Багалія Наталія Аксьонова.

На заході були присутні заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, доцент Вячеслав Ціватий, професор кафедри історії України історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Олена Богдашина, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету, професор Сергій Сорочан, директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія Тарас Чугуй.

Модератором заходу виступив доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету Андрій Домановський.

«Владислав Бузескул завжди наголошував, що він доморощений професор. Саме в стінах Каразінського університету він навчався, досяг успіхів у науковій діяльності, працював до останніх днів. Різноманітні інтереси професора були відображенням граней його особистості. Найголовніше, щоб його справа мала продовження», — зазначив Сергій Сорочан.

Тарас Чугуй наголосив, що у Владислава Бузескула був тяжкий життєвий шлях, тому мета організаторів заходу — об’єднати науковців, які б висвітлили його внесок у сферу науки не тільки у Каразінському університеті, але й в цілому.

У доповіді «Антична європейськість і середньовічна Європа у науковій спадщині Владислава Бузескула (1858–1931): інституціональний вимір» Вячеслав Ціватий розповів цікаві факти з життя професора.Наприклад, його дід був учасником Бородінської битви, а незвичне прізвище науковець отримав від румунських предків з Волощини.

Присутні ставили запитання щодо підписання Владиславом Бузескулом документа, що засвідчував жорстокі дії більшовиків стосовно деяких верств населення. Як не дивно, після цього професор не тільки не потрапив за ґрати, а й продовжив розвиватися у науковій сфері.

«На жаль, відповідь на це питання наразі невідома, тому що багато матеріалів засекречено. Можливо, у майбутньому зможемо відшукати істину в одному з архівів Служби безпеки України», — зазначив автор доповіді.

Олена Богдашина у доповіді «Методика історичних досліджень В. П. Бузескула» підтримала попереднього спікера та наголосила, що Владислав Бузескул зовсім не сприймав марксизм. За словами доповідача, професор залишив у своїх працях багато прикладів, як правильно вивчати історичні джерела, а його праці й досі залишаються на вершині антикознавства.

Наприкінці кожної доповіді присутні ставили запитання доповідачам.

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
29 березня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
до 25 березня 2019 року
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»
22–25 травня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
17–18 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»: розпочато роботу
11 травня 2018 року
Кирило-Мефодіївські читання «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності»
11 травня 2018 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
2–4 травня 2018 року
Круглий стіл «Професор Харківського університету Владислав Бузескул: антикознавець, медієвіст, історик науки»: розпочато роботу
3 травня 2018 року