Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”: підведення підсумків >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

7 березня 2018 року

Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”: підведення підсумків


2 березня 2018 року на кафедрі англійської мови факультету іноземних мов відбулася VII Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century” за трьома секціями: гуманітарні науки, природничі науки і технічні науки. У заході взяли участь понад 40 студентів.

Кращі виступи було відзначено грамотами і подарунками:

– I секція (гуманітарні науки) — Яна Ляна (факультет психології), Дар’я Биканова (юридичний факультет), Єлизавета Філатова (соціологічний факультет);

– II секція (природничі науки) — Маргарита Макарова (біологічний факультет), Анна Берьозкіна (біологічний факультет), Анастасія Кузьмінова (екологічний факультет);

– ІII секція (технічні науки) — Олексій Шаповал, Марія Попова, Анастасія Царьова (факультет комп’ютерних наук), Марія Левіна (факультет комп’ютерних наук), Анастасія Рожина (факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем).

Матеріали конференції (PDF, 217 Mb)

Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
14–17 травня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу»
до 15 травня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Геологія нафти і газу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
до 1 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
1 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
до 25 березня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
20 березня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»
30–31 березня 2018 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
29–30 березня 2018 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
30 березня 2018 року
Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»
30 березня 2018 року
Круглий стіл «Терапевтичний альянс у практиці сімейного лікаря. Сучасний погляд: ризики, принципи, технології»
23 березня 2018 року
ГІС-форум–2018: підбиття підсумків
22 березня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»
до 20 березня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів»
17 березня 2018 року
Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”: підведення підсумків
7 березня 2018 року
Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21 st Century»
1 березня 2018 року