Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 1 квітня 2018 року

Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018»


Запрошуємо взяти участь у роботі Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018», що проходитиме 23–25 квітня 2018 року у Каразінському університеті.

Організатор конференції: хімічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Подання матеріалів: до 1 квітня 2018 року.

Робочі мови конференції: англійська, російська, українська.

Форма участі у конференції: усні доповіді тривалістю до 10 хв (очні/заочні).

Контактна інформація

E-mail: chemkarazin@karazin.ua

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
On-line-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2018 року
Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»
до 16 квітня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»
до 12 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
6–7 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
до 1 квітня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018»
до 1 квітня 2018 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
30 березня 2018 року