Міжнародні Кронеберзькі читання «Античність – Класика – Сучасність» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

22–23 лютого 2018 року

Міжнародні Кронеберзькі читання «Античність – Класика – Сучасність»


Запрошуємо до участі у І Міжнародних Кронеберзьких читаннях «Античність — Класика — Сучасність», які проходитимуть 22–23 лютого 2018 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Організатор заходу: кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології філологічного факультету.

Наукові напрямки конференції:

– Класична філологія у Харківському університеті: історія і сучасність.

– Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури.

– Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту.

– Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту.

– Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних, аксіологічних, психологічних і тілесних сфер «художнього буття» персонажу.

– Автор – текст – читач і рецептивний потенціал художнього дискурсу.

– Інтертекстуальність як спосіб моделювання художньої реальності тексту.

– Мультикультуралізм: соціокультурні аргументи модернізації класичного канону.

– Інтермедіальні виміри художнього дискурсу.

– Сучасна художня проза у дзеркалі наративних стратегій.

– Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору.

– Лексична й граматична системи класичних мов та методи їх дослідження.

– Класичні мови в діалозі культур: проблеми розвитку й функціонування в поліетнічному просторі.

– Класичні тексти у вимірі сучасних теорій перекладознавства.

– Лінгвокультурна спадщина античності в русі культур і дискурсів: образи, символи, архетипи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Подання заявок: до 14 січня 2018 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (63) 389-04-66 — Вікторія Анатоліївна Курило, +380 (50) 069-22-72 — Наталія Юріївна Проскуріна

E-mail: class_philol@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 123 Kb)

Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
21 лютого 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи»
до 18 лютого 2019 року
Конференція «Мова/„мови“ міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI століть)»: розпочато роботу
23 лютого 2018 року
Конференція «Мова/“мови” міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець XVIIІ – початок XXI століття)»
23 лютого 2018 року
Міжнародні Кронеберзькі читання «Античність – Класика – Сучасність»
22–23 лютого 2018 року
Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»: розпочато роботу
21 лютого 2018 року
Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
21 лютого 2018 року
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»: підведено підсумки
21 лютого 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина, Мова, Комунікації»: підбиття підсумків
2 лютого 2018 року