Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21 st Century» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

1 березня 2018 року

Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21 st Century»


Запрошуємо до участі в VІI Міжнародній студентській науковій конференції: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century», що відбудеться 1 березня 2018 року в Каразінському університеті на кафедрі англійської мови факультету іноземних мов.

Мета конференції — стимулювати молодь, яка має активну громадянську позицію, взяти участь в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову зокрема як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування наукового товариства.

До початку конференції планується видання збірника тез, електронний варіант збірника буде розміщено на сайті факультету іноземних мов.

Подання матеріалів: до 15 січня 2018 року

Робочі мови конференції: англійська, французька, німецька.

Контактна інформація:

Телефон: +380 (57) 707-53-50

Е-mail: engldpt@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 795 Kb)

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)»
до 4 листопада 2018 року
Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
до 22 жовтня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»
30–31 березня 2018 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
29–30 березня 2018 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
30 березня 2018 року
Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні»
30 березня 2018 року
Круглий стіл «Терапевтичний альянс у практиці сімейного лікаря. Сучасний погляд: ризики, принципи, технології»
23 березня 2018 року
ГІС-форум–2018: підбиття підсумків
22 березня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»
до 20 березня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів»
17 березня 2018 року
Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”: підведення підсумків
7 березня 2018 року
Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21 st Century»
1 березня 2018 року