Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя від дня народження Бориса Зайцева)» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

8 грудня 2017 року

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя від дня народження Бориса Зайцева)»


Запрошуємо взяти участь у 35-ій Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя від дня народження Бориса Зайцева)», що відбудеться 8 грудня 2017 року на історичному факультеті Каразінського університету.

Напрямки роботи конференції:

– історіографічні та джерелознавчі аспекти краєзнавчих досліджень;

– краєзнавство в контексті методологічних поворотів історичної науки;

– проблеми і здобутки мікроісторії;

– міждисциплінарний вимір краєзнавчих досліджень;

– історія регіону крізь призму біографістики;

– фонди архівів, музеїв та бібліотек: значення для дослідження пам’яток із місцевої історії;

– питання викладання краєзнавства у середніх та вищих навчальних закладах;

– краєзнавство як громадський рух: історія та сучасність;

– охорона здоров’я і соціальний захист населення: мікроісторичні та краєзнавчі студії;

– розвиток краєзнавчих досліджень у Харківському університеті.

У межах заходу відбудеться круглий стіл «Голодомор 1932–1933 років в історії держави і регіону».

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Подання матеріалів: до 15 листопада 2017 року.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет

Телефони: +380 (57) 707-53-85, +380 (57) 707-52-42

E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com

Інформаційний лист (PDF, 328 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
On-line-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»
до 12 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
6–7 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
до 1 квітня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018»
до 1 квітня 2018 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
30 березня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»
до 23 березня 2018 року
Круглий стіл «Терапевтичний альянс у практиці сімейного лікаря. Сучасний погляд: ризики, принципи, технології»
23 березня 2018 року
Науковий круглий стіл «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
15 грудня 2017 року
Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя від дня народження Бориса Зайцева)»
8 грудня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища в твердих тілах»
5–8 грудня 2017 року
Міжнародна конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
29 листопада – 1 грудня 2017 року