Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія: погляд у майбутнє» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

30 листопада 2017 року

Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія: погляд у майбутнє»


Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній студентській науковій конференції «Іноземна філологія: погляд у майбутнє», що відбудеться у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 30 листопада 2017 року.

Напрямки роботи конференції:

– Мова як функцiональна система в антропоцентричній картині світу.

– Переклад та мiжкультурна комунiкацiя.

– Проблеми дискурсу.

– Методичні засади викладання iноземних мов.

– Система мови, семантика і прагматика.

– Проблеми стилістики і лінгвістики тексту.

Робочі мови конференції: українська, східно- та західоєвропейські.

Подання матеріалів: до 25 жовтня 2017 року.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської філології

Телефон: +380 (99) 044-87-69

Інформаційний лист (PDF, 258 Kb)

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку»
8–10 листопада 2018 року
Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі історичного знання (до 10-річчя центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька)»
до 4 листопада 2018 року
Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
до 22 жовтня 2018 року
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
29–30 листопада 2017 року
Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія: погляд у майбутнє»
30 листопада 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
до 20 листопада 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Юрія Голубкіна (1941–2010)»
20 листопада 2017 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики» (до 160-річчя від дня народження Д  І. Багалія)
7 листопада 2017 року