Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

12–13 жовтня 2017 року

Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання»


Запрошуємо взяти участь у роботі IІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання», що проходитиме 12–13 жовтня 2017 року в Каразінському університеті.

Організатори: Соціологічна асоціація України, соціологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Метою конгресу є визначення можливих шляхів подолання соціальної напруженості, що викликана поглибленням соціальної нерівності в країні, появою її нових форм, що виявляються в нерівному доступі українців до соціальних ресурсів, зокрема до якісної середньої та вищої освіти, зайнятості, гідної оплати праці та пенсійного забезпечення, якісних медичних і рекреативних послуг, культурних ресурсів тощо.

Напрямки роботи конгресу:

 • Стан логіки та методології соціології в Україні: тупцювання на місці чи рух вперед?
 • Методи збору кількісної соціологічної інформації в сучасному світі.
 • Структури нерівностей: соціальні розколи, тенденції зміни, виклики політиці.
 • Соціальна напруженість у кризовому суспільстві: чинники актуалізації та механізми подолання.
 • Цінності та культура у неспівмірних соціальних порядках.
 • Соціальний простір України воєнного часу: нові поділи, девіації і суспільні рухи.
 • Новоутворення в соціальній структурі: ідентифікація та опис.
 • Соціальні нерівності у контексті етнодинаміки сучасного світу.
 • Соціальна політика та соціальна робота в умовах актуалізації нових соціальних нерівностей.
 • Публічне управління в умовах суспільних змін: подолання нерівностей/ регулювання конфліктів.
 • Соціологія державного управління в умовах нових суспільних викликів
 • Якісні методи в дослідженні нових соціальних нерівностей.
 • Проблематика модернізації в сучасному теоретизуванні та практичній політиці.
 • Процеси інтеграції/дезінтеграції в сучасному світі.
 • Волонтерський рух в Україні: нові форми, проблеми, виклики.
 • Інформаційна нерівність як нова форма соціальної диференціації: можливості соціологічного аналізу та прогнозування.
 • Економічна рівність vs нерівність в критеріях соціальної справедливості.
 • Соціальне прогнозування: урбаністика та соціальна політика.
 • Візуальна аналітика, соціологія візуального символізму та соціологія тілесності в дослідженнях соціальної нерівності.
 • Гендерні дослідження: від громадських рухів до гендерної політики.
 • Молодь у суспільстві нерівних: чинники та механізми самореалізації.
 • Освіта ХХІ сторіччя: вектори розвитку.
 • Сучасні міграційні процеси в Україні, зміна міграційної доктрини, хроніка міграції після розпаду СРСР.
 • Сучасні комунікації та перспективи розвитку комунікативних технологій.
 • Соціотехнологічні ресурси соціолога у вирішенні сучасних проблем суспільства: в пошуках новітніх форм підтримки професіоналізму.
 • Релігії та публічний простір.
 • Вільний час та дозвілля в процесах соціального розвитку суспільства.
 • Туристичні практики у соціологічному вимірі.
 • Соціологія та медицина: взаємодія в умовах соціальної диференціації.
 • Соціологія у дії: експертиза реформ.
 • Кордони, ідентичності, мобільності.
 • Право та соціальні нерівності. Правова конфліктологія.

Інформаційний лист (PDF, 524 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка»
до 22 жовтня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»
27 жовтня 2017 року
Всеукраїнська наукова конференція «Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста»
18–20 жовтня 2017 року
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»
18–20 жовтня 2017 року
Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання»
12–13 жовтня 2017 року