Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 20 листопада 2017 року

Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»


Запрошуємо взяти участь у роботі ХVІI Наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», що відбудеться 2 лютого 2018 року у Каразінському університеті.

Організатор конференції: факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі (присвячено українсько-німецькому року мов 2017/2018).

– Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика.

– Мова та культура у взаємодії. Етнолінгвістика.

– Параметри, стратегії й тактики дискурсу. Прагматика дискурсу.

– Концепт та його мовна репрезентація.

– Перекладознавство. Лінгвокомпаративістика.

– Текст і жанр. Художні дискурси в літературознавстві

– Сучасні підходи до викладання іноземної мови. Професійна підготовка майбутніх філологів і перекладачів. Навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах.

Робочі мови конференції: українська, східно- та західноєвропейські мови.

Подання матеріалів: до 20 листопада 2017 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-53-43

Інформаційний лист (PDF, 644 Кb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
On-line-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»
до 12 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»
6–7 квітня 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
до 1 квітня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018»
до 1 квітня 2018 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
30 березня 2018 року
Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»
до 23 березня 2018 року
Круглий стіл «Терапевтичний альянс у практиці сімейного лікаря. Сучасний погляд: ризики, принципи, технології»
23 березня 2018 року
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
29–30 листопада 2017 року
Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія: погляд у майбутнє»
30 листопада 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
до 20 листопада 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Юрія Голубкіна (1941–2010)»
20 листопада 2017 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики» (до 160-річчя від дня народження Д  І. Багалія)
7 листопада 2017 року